Μονόφυλλη συρόμενη γωνιακή με δυο σταθερά

Μονόφυλλο Συρόμενο Σύστημα με δυο Σταθερά