Ντουζιέρα μονόφυλλη συρόμενη με δύο σταθερά

Ντουζιέρα μονόφυλλη συρόμενη με δύο σταθερά

Ντουζιέρα μονόφυλλη συρόμενη με ένα σταθερό

Ντουζιέρα μονόφυλλη συρόμενη με ένα σταθερό

Μονόφυλλη συρόμενη γωνιακή με δυο σταθερά

Δίφυλλη συρόμενη γωνιακή ντουζιέρα

Ντουζιέρα δίφυλλη συρόμενη γωνιακή

Ντουζιέρα δίφυλλη συρόμενη με δύο σταθερά

Ντουζιέρα δίφυλλη συρόμενη με δύο σταθερά